Dentalshop.nl - Nieuws




Overzicht Nieuws & actueel


Bij deze vindt u het overzicht van Nieuws & actueel.








Ga terug Als er géén tandarts bereikbaar is: DentPack

Eerste Hulp Bij Gebitsproblemen. Voor thuis en op reis!



Bijna iedereen heeft het wel eens meegemaakt: Een probleem met het gebit op reis of tijdens het weekend. Net op een ongelegen moment is daar die zeurende kiespijn, valt er een vulling uit een kies, laat er een kroon los of valt uw kind op een voortand.

Kiespijn komt altijd ongelegen en juist dan is je eigen vertrouwde tandarts ver weg.

Er zijn tal van situaties te bedenken die mensen doen besluiten om niet naar een tandarts te gaan. Zoals een taalbarrière, in sommige landen een hygiëneprobleem en veelal hogere rekeningen dan in Nederland. Maar soms is professionele hulp ook gewoon niet aanwezig


Daarom is er vanaf 21 April een nieuw, uniek en een vooralsnog, onbekend Nederlands product: DentPack, ontwikkeld .

DentPack bevat een pakket hulpmiddelen en een handleiding die helder en eenvoudig helpen bij noodsituaties. Onwetendheid leidt vaak tot paniek en onnodige schade. Kennis van belangrijke tips of adviezen, kan deze paniek voorkomen en misschien schadelijke gevolgen verminderen.


Tandarts M.J.L. Kesseler te Amsterdam, medeontwikkelaar van DentPack, beschrijft het ontstaan van het idee van DentPack: ”Als tandarts werd ik in mijn praktijk vaak benaderd door mensen die goed voorbereid lange (avontuurlijke) reizen gingen maken. Er werd mij dan gevraagd een setje samentestellen waarmee de ergste nood opgelost kon worden. Zo is een pakket aan hulpmiddelen ontwikkeld waarmee de meest voorkomende gebitsproblemen tijdelijk opgelost kunnen worden. Centraal daarin staat de handleiding die helder en eenvoudig het probleem beschrijft en vertelt wat u kunt doen.”


De handleiding:

In de handleiding staan de meest voorkomende gebitsproblemen beschreven. Juist wanneer professionele hulp niet nabij is, zoals tijdens vakanties en weekends, biedt DentPack in een groot aantal noodsituaties een tijdelijke oplossing. De handleiding vertelt u stap voor stap hoe u problemen tijdelijk kunt oplossen of hoe u pijn kunt verzachten! Nadat uzelf de eerste gebitshulp heeft toegepast, adviseert DentPack u in het algemeen een tandarts te raadplegen.

Met pictogrammen wordt aangegeven hoe snel men de tandarts moet bezoeken.

X = raadpleeg bij twijfel de tandarts

XX = raadpleeg de tandarts

XXX = bezoek spoedig de tandarts

XXXX =bezoek zo spoedig mogelijk de tandarts


De hulpmiddelen:

Alle benodigde materialen en instrumenten alsmede de handleiding van DentPack, zijn verpakt in een handzaam reisetui. DentPack bevat:



Klik hier om naar het pakket in de winkel te gaan




WEG SLECHTE ADEM

Ga terug Niet meer naar je werk durven, feestjes vermijden, de trap nemen naar tien hoog omdat je bang bent dat er iemand anders in de lift staat, relatieproblemen. Het is voor veel mensen wellicht onvoorstelbaar, maar zo groot kunnen de problemen zijn van mensen met een slechte adem.


Parodontoloog Edwin Winkel uit Amsterdam weet er alles van.”Sommige mensen hebben al dertig jaar klachten terwijl ik ze er binnen één week van af kan helpen. Je zult begrijpen dat deze mensen dat nauwelijks kunnen geloven”.


SPREEKUUR

Ongeveer 50% van de Nederlandse bevolking ruikt ‘s morgens uit de mond en 15% heeft zelfs daar chronisch last van. Deze zwaardere gevallen komen onder andere terecht bij Winkel in zijn Kliniek voor Parodontologie. Daar houdt hij het zogeheten halitose spreekuur ofwel “spreekuur voor slechte adem”. Winkel signaleert dat slechte adem een taboe is om over te spreken. Reden waarom hij blij is met de introductie van een nieuw apparaatje dat slechte adem in beeld kan brengen. Het toestel wordt onder de naam Breath Alert door het Japanse bedrijf Tanita geïntroduceerd. Hiermee kan met testen of de adem inderdaad zo onwelriekend is als men denkt.


Hoewel Winkel zelf nog geen ervaring heeft met Breath Alert gaat hij er vanuit dat het apparaatje reageert op zwavelgassen in de mond. De bron van al het kwaad is voor het overgrote deel terug te vinden in de mond. “Meestal gaat het om een opeenhoping van bacteriën achter op de tong. Deze plak gaat rotten en scheidt zwavelgassen af. Dat gebeurt overigens bij iedereen, maar bij sommige mensen is sprake van een overmaat aan dergelijke gassen die je op afstand al kunt ruiken”. Niet iedereen met een slechte adem hoeft volgens Winkel onmiddellijk aan te kloppen bij de parodontoloog. In de apotheek zijn uitstekende middeltjes, zoals tongreinigers en gorgeldrankjes, verkrijgbaar tegen een slechte adem.” Winkel heeft al talloze mensen met hardnekkige klachten geholpen. “Het is fantastisch al je merkt dat iemand weer overgelukkig is. Ik heb al mee gemaakt dat een patiënt ineens zwanger was. Weg met de slechte adem: weg met de relatieproblemen..” Psychische begeleiding is volgens Winkel van belang. “Je kunt je voorstellen dat iemand die al dertig jaar klachten heeft en sociaal volkomen geïsoleerd is, niet kan geloven dat hij na één week weer ruikt als een pasgeboren baby. In dergelijke gevallen besteed ik veel aandacht aan de nazorg.

Bron:Telegraaf




TWINKLES

Ga terug De moderne trend om de tanden te versieren met een tandsieraad wordt door sommige tandartsen met enige scepsis bekeken. Van consumentenzijde is er daarentegen vraag naar een trendy look van het gebit. Daarom is Dental Partners uit Rotterdam gekomen met “Twinkles”. Dit zijn tandsieraden van goud al of niet voorzien van een diamantje, robijntje of saffiertje. De twinkels zijn makkelijk aan te brengen door tandarts of mondhygiënist en zo weer te verwijderen.




































Foto: Twinkles




PRIJS VOOR VERBETERDE ETSBRUG

Ga terug ALMERE – Professor dr. Nico Creugers, hoogleraar tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen , kreeg de jaarprijs voor zijn wetenschappelijk publicatie over ‘etsbruggen’. Dat zijn kunsttanden die met behulp van metalen vleugeltjes tussen twee andere tanden worden gelijmd.


Het betreft hier een patiëntvriendelijke behandelmethode want er komt vrijwel geen boor aan te pas. De etsbrug is voornamelijk toepasbaar als er maar één tand of kies ontbreekt en de ‘buurelementen’ nog gaaf zijn. Helaas gaan deze ‘plakbruggen’ of ‘kleefbruggen’ zoals ze in België genoemd worden, na verloop van een aantal jaren nogal eens los. In het bekroonde artikel, dat in juli 1999 in het Nederlandse Tijdschrift voor Tandheelkunde is verschenen, geeft Creugers een aantal tips waardoor de brug een veel betere prognose kan krijgen. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat etsbruggen in de onderkaak een drie tot vier keer zo grote kans hebben op losraken. Omgekeerd betekent dit dat de etsbruggen in de bovenkaak dus veel beter blijven zitten dan in het algemeen door tandartsen wordt gedacht. Ook ontdekt Creugers dat de bruggen een beter houvast krijgen als er in de aangrenzende tanden kleine groefjes worden gemaakt. En mocht de etsbrug toch los komen, dan kan deze met wat extra zorg heel stevig weer worden vastgelijmd. Daarvoor moet de etsbrug dan wel terug naar het tandtechnisch laboratorium. Daar kan men er een speciale silica-coating op aanbrengen. Dan is de lijmverbinding drie keer zo sterk als wanner de vleugeltjes van de losgeraakt etsbrug alleen maar (zoals meestal gebeurt) van binnen worden opgeruwd.

De jury van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde geeft met de bekroning van dit artikel een extra stimulans aan de Nederlandse tandartsen om de etsbrug verantwoord toe te passen. Een lovenswaardig initiatief , want de etsbrug spaart tanden en zenuwen.

Bron: Telegraaf




BACTERIEKAUWGOM

Ga terug Kauwgum kauwende ouders, althans de moeders, brengen op hun kinderen minder bacteriën over die cariës veroorzaken dan niet-kauwers. Zaak is enkele malen per dag een kauwgummetje te nemen. Daar moet bovendien de vervangende zoetstof xylitol in zitten, zo blijkt uit onderzoek van Finse tandheelkundigen. Ze publiceren daarover in een recent artikel in het Journal of Dental Research. Ze gebruikten een kauwgum die voor de volle honderd procent is gezoet met xylitol, zoals Xyli-Fresh100 van producent RBV Leaf, de enige in Nederland waarin alleen xylitol als zoethouder wordt gebruikt. In V6, Sportlife of Freedent zit weliswaar Xylitol , maar veel minder, van enkele procenten tot ruim dertig procent. Die gebruiken ook andere suikervervangers zoals sorbitol. Bij het Finse onderzoek waren 169 moeders betrokken met nogal veel streptokokken in het speeksel, waarvan bekend is dat ze cariës veroorzaken. Ongeveer de helft van de volwassenen heeft veel van die streptokokken. In het mondhygiënewereldje hebben ze het over miljonairs, mensen met in hun speeksel meer dan één miljoen streptokokkencellen per milliliter. In zo’n hoge concentratie veroorzaken deze cariës. Bovendien is de kans op overdracht van moeder op kind erg groot. Een deel van de Finse vrouwen kauwde vanaf drie maanden na de bevalling twee tot drie maal daags op een 100%-xylitolkauwgummetje. Ter vergelijking werd het tandglazuur van twee controlegroepen om de zes maanden behandeld met óf een lak met fluor óf met chloorhexidine, een efficiënte bacteriedoder. Hun kinderen kregen niets, geen kauwgum en geen lakbehandeling. Na twee jaar bleek dat bij slechts tien procent van de kinderen van de kauwgum kauwende moeders de bewuste streptococcus in het speeksel werd teruggevonden. In de chloorhexidinegroep was dat bijna dertig procent, terwijl de helft van de kinderen van de fluorlakgroep cariësvormers in het speeksel hadden. Deze resultaten zijn door te trekken naar gebitsschade. Kinderen die pas op latere leeftijd in aanraking komen met agressieve bacteriën hebben maar een kleine kans op cariësvorming. Kinderen uit de xylitolgroep bleken na twee jaar ook minder gaatjes in hun melkgebit te hebben, bleek uit vervolgonderzoek van de Finse onderzoekers. De resultaten daarvan zijn nog niet gepubliceerd. De recente resultaten zijn kauwgumproducent RBV Leaf- van Sportlife en XiliFresh100- aanleiding nog eens flink in de reclamebus te blazen over gezondere kindergebitten bij kauwende ouders. De resultaten zijn weliswaar wetenschappelijk nieuw, maar ze liggen in de lijn der verwachting, zeggen xylitolkenners in Nederland. De suikervervangers xylitol- inmiddels ook in tandpasta’s remt per slot van rekening de streptokokkengroei, en doet dat veel beter dan andere suikervervangers zoals sorbitol , dat ook veel in kauwgum wordt gestopt. Kauwgum bestaat voor 60% uit suiker, of suikervervangers. Xylitol herstelt zelfs glazuurschade. Kauwgum kauwen bevordert bovendien de speekselproductie. Bij het wegslikken daarvan zullen ook meer schadelijjke streptokokken worden afgevoerd. De eerste

studies naar xylitol dateren van begin jaren zeventig. De meeste zijn uitgevoerd in Finland. Daar gebruikt inmiddels de helft van de schoolkinderen dagelijks xylitolkauwgum. Sindsdien zijn er vele andere onderzoeken geweest onder andere in de VS, waaruit de beschermende werking van xylitolhoudende kauwgum blijkt. Die kauwgum kan een hulpmiddel zijn voor bijvoorbeeld mensen die zelf nog maar weinig speeksel aanmaken, onder andere bestralingpatiënten en nierdialysepatiënten. Bij gezonde mensen voegt die kauwgum echter niets toe, behalve dan een lekkere smaak, zeggen microbiologen. Cariësvorming is namelijk adequaat te voorkomen door weinig zoetigheid te snoepen en te drinken en de tanden goed te poetsen, de aloude riedel dus.

Bron: Volkskrant




MONDHYGIËNISTEN GAAN OOK BOREN

Ga terug Mondhygiënisten mogen na een aanvullende opleiding tot kindertandverzorgende zelfstandig gaatjes behandelen in kindergebitten.


Kindergebit

De aanvullende opleiding tot kindertandverzorgende moet volgens de faculteit Tandheelkunde in Nijmegen voorkomen dat de aandacht voor kindergebitten verder verslapt door het tekort aan tandartsen.


Het kindergebit is nu al een zorgenkindje, aldus de faculteit. Gemiddeld is maar één op de drie gaatjes gevuld. Bij volwassenen is 90 procent van alle gaatjes gevuld.


Volgens dr. G. Stel van de afdeling tandheelkunde van de KU Nijmegen is het verschil in zorg voor kinderen en volwassenen met name te wijten aan de diagnostiek. Tandartsen maken nauwelijks röntgenfoto’s van melkgebitten en zien daardoor veel gaatjes over het hoofd.


Op grond van de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorgen (BIG) mag de tandarts sinds enige tijd taken overdragen aan praktijkmedewerkers. De kindertandverzorgende mag eenvoudige tandheelkundige ingrepen bij kinderen tot twaalf jaar zelf uitvoeren.

Bron: Telegraaf